İYO LU MİNİKLER YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE...

İYO LU MİNİKLER YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE...

     İYO lu minikler yerli malı ve tutum haftası etkinliğinde...

    Okullarda 12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan tutum, yatırım ve Türk malları konusunda bilinçlendiren Yerli Malı Haftası’nda miniklere yerli ürünlerin kullanılması ve tutumlu olmanın önemi anlatıldı. 4-9 yaş grubundaki minik kolejliler ve velilerin katıldığı etkinlikte Yerli Malı Haftası ile ilgili tekerlemeler, yarışmalar ve oyunlar sergilendi.

    Miniklere tutum ve yatırım alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğinin yanı sıra ders araçlarını, giysilerini, harçlıklarını tutumlu kullanmaları, boşa akan musluğu kapatmaları, bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirmeleri hakkında bilgi verildi.

    Hazırlanan temsili manavda öğrenciler arkadaşlarına sebze - meyve satışı yaptı. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kampüsteki arkadaşlarıyla paylaşan İYO'lu kolejliler, okudukları şiirlerle Yerli Malı Haftası’nın önemine değinirken şarkılar söyleyerek bol bol da eğlendiler.

    İbrahim Yücel Ailesi...

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.

malatya temizlik