Fen Lisesi - Anadolu Lisesi

Yaparak Yaşayarak Öğreniyoruz..

Yaparak Yaşayarak Öğreniyoruz..

Yaparak yaşayarak öğrenmeyi biyoloji dersimizde sıklıkla uyguluyoruz ...DNA modelinin somutlaştırılarak kavratılmasını amaç edindiğimiz bu çalışmada olumlu sonuçlar aldık... Her..
Biyoloji Dersinde Organları İnceliyoruz

Biyoloji Dersinde Organları İnceliyoruz

Yaparak, yaşayarak, dokunarak gerçekleştirilen öğrenmelerin daha kalıcı olduğunu biliyoruz... Biyoloji dersimizde öğrencilerimiz organları inceliyorlar...
Mol Günü.

Mol Günü.

Avogadro Günü, her sene 23 Ekim'de saat 6:02 ile 18:02 arasında kutlanıyor, çünkü ay-tarih biçiminde yazıldığında, tarih ve saat 6.02x1023,..
GENEL BİLGİ

GENEL BİLGİ

GENEL BİLGİLER İbrahim Yücel Anadolu ve Fen Lisesinde, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı olarak..
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

          Türkiye’de veya yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi, hedefledikleri kariyer..
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

                                           ..
PROJE HAZIRLAMA AMAÇ VE HEDEFLERİ

PROJE HAZIRLAMA AMAÇ VE HEDEFLERİ

PROJE HAZIRLAMA DERSİNİN AMACI Özel İbrahim Yücel Anadolu ve Fen Lisesinde verilen Proje Hazırlama Dersinin genel amacı öğrenmeye istekli, merak..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

                                   ..
YAZILIM VE PROGRAMLAMA

YAZILIM VE PROGRAMLAMA

                                             
AKADEMİK PROGRAM VE ÇALIŞMALAR

AKADEMİK PROGRAM VE ÇALIŞMALAR

                                                 ..

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.