GÜVENLİK

   Okulun  giriş kapısında bulunur. Öğrenci servis giriş kapısı  sabah servislerin geldiği saatte ve okul çıkışında son zil çaldığında açılır ve öğrenci geçişi sağlandıktan hemen sonra kapatılır. Okulda güvenlik gece ve gündüz ayrı ayrı olmak üzere toplam iki güvenlik görevlisiyle sağlanır. Bahçe ve tüm ortak alanlarda kamera sistemi bulunur. Velilerin yazılı özel izni dışında öğrencilerin yerleşke dışına çıkmasına izin verilmez. 

         OKUL GÜVENLİĞİNİN GÖREVLERİ

*Hiçbir öğrenci, velisi tarafından ilgili kademe müdür yardımcısına bilgi verilmeden ve izin  kâğıdı düzenlenmeden -velileri de dâhil olmak üzere- kimseye teslim edilemez.

*Günlük çıkışlarda öğrenci, “öğrenciyi alabilecek kişiler” arasında kaydı olmayan hiçbir yetişkine teslim edilemez. Veliden böyle bir talep gelirse bunu okul yönetimine yazılı bir şekilde, alacak kişinin adı soyadı yakınlık derecesi ve telefon numarasının da yazılı olduğu bir dilekçe ile bildirmesi gerekir.

*Güvenlik açısından öğrencilerin evlerine kendi servisleri ile gidiş / dönüş yapmaları önemlidir. Hiçbir öğrenciye kayıtlı olmadığı servisle okula gidip gelme izni verilmez.

*Okula giriş ve çıkış saatlerinde nöbetçi müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenler servislerin ve veli araçlarının karşılaması ve uğurlamasında hazır bulunur. Nöbetçi müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenler tüm öğrenci giriş ve çıkışları tamamlanana dek görev alanlarını terk etmez.

*Okul yönetimi ve güvenlik görevlileri okul yakınlarında park etmiş şüpheli araçlar hususunda dikkatli olmak ve gerekli görülen durumlarda polise bilgi vermekle yükümlüdür.

*Okul ders saatleri içinde dışarıdan gelen hiçbir araca okul bahçesine giriş ve/veya park izni verilmemektedir.

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.