OKUL-VELİ İLETİŞİMİ

            EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE VELİLERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK

      Özel İbrahim Yücel Koleji  felsefesinin temel ilkelerinden biri de, eğitim-öğretim sürecinde velilere de önemli roller verilmesidir. Bu bağlamda veliler; çeşitli kurullar aracılığı ile eğitim sürecine katılırlar ve eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olurlar.
Velilerin eğitim-öğretim konusunda, çocuklarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmaları ve yorum yapmaları için tüm kanallar açık bulundurulur.
      Özel İbrahim Yücel Koleji velilere rağmen öğrencinin eğitilip, yetiştirilmesinin mümkün olmayacağına inanır. Veli, öğretmen ve yöneticilerin amacı, öğrencilerin daha iyi yetişmesidir. Bu nedenle, veli-öğretmen-yönetici aynı düşünce ve anlayış düzeyinde davranırlar.
Okulda ve evde uygulanan kuralların, öğrenci davranışlarına karşı sergilenen tepkilerin aynı olması beklenir. Bu nedenle Özel İbrahim Yücel Koleji  eğitim etkinliklerini velileri ile paylaşır; onların görüşünü alır. Velilerin her görüş ve düşüncesi değerlendirilir. Her düşünce ve görüş, ilgili ve yetkili kurullarda tartışılır.

         VELİ – ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ

       Özel İbrahim Yücel Koleji  öğretmeni, velinin bilgisinden de yararlanarak öğrenciyi en iyi şekilde tanır, veli ile amaç birliği yapar. “Tam öğrenme”yi gerçekleştirmek için de, sürekli olarak veli ile işbirliği yapar. Veli ve öğretmen işbirliği, öğrenciyi her yönüyle tanımaya ve onun yeteneklerinin açığa çıkmasına yardımcı olmaya yöneliktir.
Bu nedenle öğretmenler, program dahilinde velilerle görüşürler. Öğretmen-veli görüşmesi, karşılıklı sevgi ve saygı temeline dayanır; görüşmelere karşılıklı hoşgörü ve güven ortamı egemen olur. Bu ilişkinin sağlıklı kurulabilmesi için, öğretmen veliyi, veli de öğretmeni, öğrenciyi şikayet edecek makam olarak görmez. Öğrencinin olumsuzlukları varsa, giderme yollarını birlikte ararlar. Uygulamayı birlikte yaparlar.
Öğretmenler, velilerin isteklerini, eleştirilerini dikkate alarak çözüm üretirler. 

      VELİ – YÖNETİCİ İLETİŞİMİ


     Özel İbrahim Yücel Koleji yöneticiler, okulun eğitim-öğretim ve yönetim alanında daha iyi olması için velilerin görüşlerinden de yararlanırlar.
Yönetici ve velilerin ortak hedefi, öğrenciyi daha iyi eğitmektir. Bu nedenle eğitim-öğretim anlayışı konusunda birliktelik sağlanmasına önem verilir. Özel İbrahim Yücel Koleji veliler ile iletişim okul müdürlüklerince sağlanır. Okul politikası, kararlar ve uygulamaları içeren bilgiler okul müdürlükleri tarafından velilere iletilir.

 

         SMS MESAJLARI

       Okulla ilgili önemli duyurular,servis olanakları elverdiği durumlarda,veli telefonuna SMS yolu ile iletilir.Telefon numarası değişikliği en kısa sürede halkla ilişkiler birimine bildirmek velinin sorumluluğundadır.

   

 

STEM Nedir?

STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics), fen bilimleri ve matematik gibi temel bilimlerin, mühendislik ve teknolojinin tasarım ve uygulamaları ile entegre edilmesini sağlayan okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımdır. 

STEM Eğitimi Nedir?

Bilimsel bilgi ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda bunları üreten bireylere ihtiyacımız var.

Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini, sosyoekonomik kalkınmasını ve diğer ülkelerle rekabet gücünü artırabilmesi için özellikle öğrencilerin genç yaşlarda bilim ve mühendislik uygulamalarını deneyimlemelerine imkân sağlanmalıdır.

STEM'in Önemi

STEM yaklaşımının teknoloji ve mühendisliğe özellikle vurgu yapması; çocuklara küçük yaşlardan itibaren disiplinler arası bir bakış açısı kazandırması ve bilgilerin somut olarak hayata geçirilmesini sağlaması STEM’i günümüzün bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir yere oturtmaktadır.

Hangi Aşamalarda STEM Yaklaşımı?

STEM eğitimi anaokulundan itibaren ilköğretim, lise ve üniversiteye kadar süreklilik içeren bir yapıda olabilir. İlkokuldan itibaren STEM eğitimi çalışmaları öğrencilerin geleceğe yönelik fen, matematik ve bilim alanında yaratıcı fikirlerini ortaya çıkmasını sağlar. Öğrenciler bu fikirlerini projeler yaparak gerçeğe dönüştürür ve hayata geçirir.

Kodlamanın Önemi

Akademik bir beceri olarak kodlama mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak görülmekte ve günümüzde “21. yüzyıl becerileri” olarak adlandırılan becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kodlama ve programlama bütün sektörlerdeki çalışanlar için her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle kodlama eğitimi tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum oluşturmaya yardımcı olacaktır.

İbrahim Yücel Okullarında Kodlama Eğitimi

Özel İbrahim Yücel Okulları 13 yıllık köklü geçmişe sahip ve eğitime her anlamda önem veren bir kurumdur. STEM Eğitimi çocuklarımıza geleceği güzel bir şekilde icra ederek robotik kodlama alanındaki teknolojik, bilimsel, yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracaktır. Öğrencilerimiz geniş kapsamlı düşünebilme, üretebilme ve bu ürettiklerini teknolojik anlamda hayata sunabilme yetilerine sahip olacaktır. Özel İbrahim Yücel Okulları olarak teknoloji alandaki bu yenilikleri takip ederek başarılı ve aktif bir şekilde tüm öğrencilerimizin kullanmasına olanak sağlamaktadır.